Alla med förmågan att känna har någon gång upplevt det vi kallar brustet hjärta eller kärlekssorg. Trasiga hjärtan har inspirerat till miljontals sånger och dikter, till och med krig har utkämpats på grund av brustet hjärta. Ett trasigt hjärta hör nästa dejting till.

Brustet hjärta är inte så farligt som du tror. Det är ett obehag som går över, har forskare på Johns Hopkins i USA funnit. En känslomässig chock kan ge plötslig hjärtsvikt som kan likna en riktig infarkt. Det kan handla om kärlekssorg, besked om en anhörigs död och andra obehagliga och oväntade besked. Men till skillnad från infarkthjärtat så hämtar sig det ”brustna” mycket snabbt. Redan efter två veckor är det återställt.

Läs vidare om brustna hjärtan här:
Del 1
Del 2