Visa att du är intresserad

Genom att ställa frågor visar du att du är intresserad. Använd dig av öppna frågor som det inte går att svara ja eller nej på. Öpnna frågor hjälper dig att få igång ett samtal, med ja och nej frågor blir det lätt ett korsförhör och det ska vi förstås unvika. Naturligtvis lyssnar på svaren så du kan ställa följdfrågor.
När det kommer upp saker som ni har gemensamt, försök att flika in med dina erfarenheter. På det här sättet byggs det upp en samhörighet.